ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

1OT 101.XX
OT 101.XXL

OT 101.XX са гама ценоизчисляващи везни, които прелагат перфектна точност и стабилност на тегленето, осигуряваща пестиж и приоритет на Вашия търговски обект. Осигуряват възможност за връзка с принтер за етикети.

2OT 101.XXL
OT 101.XXL

OT 101.XXL са гама ценоизчисляващи везни, които прелагат перфектна точност и стабилност на тегленето, осигуряващи престиж и приоритет на Вашия търговски обект. За удобство на Вас и Вашите клиенти гамата е с локатор. Осигуряват възможност за връзка с принтер за етикети.

3OT 106.ХХ
OT 106.ХХ

OT 106.ХХ са гама неценоизчисляващи везни, които предлагат точност на измерването и са лесни за обслужване.

Касови апарати

Фискални принтери

Електронни везни

Контакти

  •  
  • Брояч:         
  •  
  • Web design:   Сайт Лого Визия Дизайн